Βικτώρια

Βικτώρια | Λευκές Επιτραπέζιες Ποικιλίες

Italia

Italia | Φυτώρια Αμπέλου Νίκος Μελετίου

Calmeria

Calmeria | Λευκές Επιτραπέζιες Ποικιλίες

Κέρινο

Κέρινο | Λευκές Επιτραπέζιες Ποικιλίες

Νυχάτο

Νυχάτο | Λευκές Επιτραπέζιες Ποικιλίες

Ροζάκι

Ροζάκι | Λευκές Επιτραπέζιες Ποικιλίες

Σιδερίτης

Σιδερίτης | Λευκές Επιτραπέζιες Ποικιλίες

Σουλτανίνα

Σουλτανίνα | Λευκές Επιτραπέζιες Ποικιλίες

Superia

Superia | Λευκές Επιτραπέζιες Ποικιλίες

Tomson

Tomson | Λευκές Επιτραπέζιες Ποικιλίες

Φράουλα

Φράουλα | Λευκές Επιτραπέζιες Ποικιλίες

Golden

Golden | Λευκές Επιτραπέζιες Ποικιλίες
Οι Ποικιλίες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν προϊόν προς πώληση